close
Hatvani: tisztább viszonyok a gázpiacon
Egyéb - Gáz

Hatvani: tisztább viszonyok a gázpiacon

Menetrend szerint halad az új gáztörvény előkészítése, a jogszabály június elején kerül a Parlament elé végszavazásra. Az új szabályozás szerint továbbra is megmarad a közüzemi piac, importalapú hatósági árakkal, és lakossági árkiegészítéssel. A befagyott költségek kezelésére a szabadpiaci szereplők hoznak majd létre egy alapot, a gazdasági tárca energetikai helyettes államtitkára azonban a piacnyitás elején nem számít jelentős átállási költségekre – minderről Hatvani György nyilatkozott az EnergiaInfónak. A legjelentősebb változás az lesz, hogy a magyar gáziparban jelenlévő szereplők funkciói változnak majd. Nevezetesen szétválik egymástól a földgázszolgáltató és a földgáz elosztó engedélyes – mondja Hatvani György. Ez még csak számviteli szétválasztás lesz – folytatja. Különválik az elosztóhálózat tulajdonosa – aki a hálózat fenntartásáért, üzemeltetéséért felelős -, illetve a gázszolgáltatásáért felelős jogi személy. Ugyanakkor különválik egymástól egyértelműen a közüzem és a szabadpiac. Megmarad a közüzemben az a szoros lánc, hogy van egy egyedüli kizárólag nagykereskedő a Mol Rt., amely köteles a gázszolgáltatókat gázzal ellátni, a gázszolgáltatók pedig kötelesek a közüzemi szerződés alapján a közüzemi fogyasztókat ellátni.

Megmarad a hatósági árszabályozás is. A közüzemi lánc szereplőit jogilag is szét kell választani. A másik oldalon viszont megalakulnak a szabadpiac szereplői. A szabadpiacon semmiféle árszabályozás nem lesz, ott csak piacfelügyeleti feladatokat lát majd el részben az energiahivatal, részben a versenyhivatal.

A tervek szerint 2004 január 1.-vel a piac 40-41 százalékban nyílik meg. Feljogosított fogyasztó lesz minden földgáztüzelésű erőmű, és minden olyan felhasználó, akinek fogyasztása óránként meghaladja az 500 köbmétert. Hozzávetőlegesen 200 társaságról van szó. Hatvani György emlékeztetett, hogy a születőben lévő új uniós áram és gázpiaci irányelvek szerint, 2004 július 1.-től a vezetékes energiahordozók piacát minden nem lakossági fogyasztó számára meg kell nyitni. Az új direktíva várhatóan június elején kerül az Európai Parlament elé. Miután jövő év júliusában már Magyarország is uniós tagország lesz, az új irányelv szabályait nekünk is érvényesíteni kell – érvelt az energetikai helyettes államtitkár.

Felmerült ugyan, hogy egy rövid időre átmeneti mentességet kérjünk, de miután a majdani közüzemi piacon az ellátási felelősséget viselő társaságok szerint, a második piacnyitási lépés nem eredményez ellátásbiztonsági kockázatot, a gazdasági tárca azt javasolja a kormánynak, hogy ne kérjen átmeneti felmentést a 2004 július 1.-i időpont alól. Eszerint 2004 második félévében valamennyi nem lakossági fogyasztó számára megnyílik az áram és a gázpiac is.

Hatvani György szerint az új gáztörvény életbe lépésével az árviszonyok is lényegesen egyértelműbbek lesznek. Az új gáztörvény nagyon világosan és egyértelműen megismétli a jelenlegi gáztörvényben is rögzített azon szabályt, hogy a közüzemben a gáz árának tükröznie kell a tevékenységgel kapcsolatos szükséges és indokolt költségeket, és a tisztes polgári nyereséget – mondj az energetikai helyettes államtitkár. Egy ilyen árrendszerben az árcentrum minden normális piacgazdaságban az úgynevezett vezető piac ár, ami jelen esetben, tehát Magyarországon egyértelműen az import gáz ára, hiszen a gázfelhasználás háromnegyedét importáljuk, főleg Oroszországból. Az orosz gázár lesz a vezető piaci ár – érvel.

Annak érdekében, hogy ez az új árszabályozási rend a lakossági fogyasztókat ne terhelje elviselhetetlen mértékben, a gáztörvény lehetővé teszi, az úgynevezett kedvezményes lakossági gázár bevezetését. Ezt egy kormánydöntés alapján már október 1.-től bevezetjük, ami azt jelenti, hogy a tömbtarifás rendszer lép életbe – emlékeztet Hatvani György, aki szerint a kormány elszántsága garancia arra, hogy a gáztörvényben rögzített árszabályozási elvek a gyakorlatban is érvényesülnek majd, ellentétben az elmúlt másfél-két év gyakorlatával. Az energetikai helyettes államtitkár szerint az új szabályozás érvényesítésével elkerülhető, hogy a gázár ismételten politikai kérdéssé váljon.

A gáztörvény előkészítése során voltak bizonyos kérdések, amelyek rendre vitára adtak okot a nagyfogyasztók, a szolgáltatók, a majdani kereskedők és a gazdasági tárca között. Ilyen volt például a célvezetékek kérdése. Hatvani György elmondta, a törvény egyértelműen definiálja a célvezeték fogalmát, s lehetőséget ad annak megépítésére, ha a szolgáltató más módon nem tudja a nagyfogyasztó igényeit kielégíteni. A célvezeték nem lesz az országos hálózat része, hiszen kifejezetten egy adott fogyasztó ellátására létesült. Az energetikai helyettes államtitkár jelezte: a piac teljes mértékben nyitott lesz a Magyarországon földgáz után kutató külföldi olajtársaságok számára is, az általuk feltárt és termelésbe állított mezőkről származó gázt szabadon értékesíthetik.


Többnyire kérdőmondatokat használok, csillagásznak, atomfizikusnak készültem, de végül újságíró lettem. Húsz éve foglalkozom energiaügyekkel. Tizenhét éve, egy programozó barátommal alapítottuk az energiainfo-t, mindazoknak, akiket nemcsak a "mi" érdekel, hanem a "hogyan" is. Hiszek benne, hogy a kételkedés, és a nyitottság visz előbbre.