close
Átadták a Gábor Dénes díjakat
Áram - Egyéb

Átadták a Gábor Dénes díjakat

Kövér László, az Országgyűlés Elnöke, Prof. Gyulai József a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke és Baji Csaba az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója a Parlamentben adta át a villamosenergia-ipar területén nyújtott kiemelkedő teljesítményért az MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díjakat. A két díjazott villamosmérnök, Dr. Imecs Mária és Dr. Dán András nem csupán kiváló szakember, hanem kiemelkedő képességű tanár is, a jövő generációjának elhivatott nevelői az országhatárokon innen és túl.

„Egy sikeres, eredményes, integrált nemzeti energetikai társaságcsoportnak, amely a magyar tehetségekhez hasonlóan nemzetközi szerepre, ismertségre készül, erkölcsi kötelessége, hogy lehetőségeihez mérten visszaadjon a társadalomnak. Ezért kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy támogassuk mindazokat, akik tudásukkal, tehetségükkel gazdagítják az országot, akik a legtöbbet tették, teszik és tehetik az ország tudományos fejlődéséért, függetlenül attól, hazánkban vagy külföldön alkotnak.” – mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója. „Okkal örülünk mérnökeink nemzetközi sikereinek, közös célunk mégis az kell legyen, hogy a magyar szellem, a magyar műszaki teljesítmény idehaza kapja meg a legnagyobb elismeréseket, legyen az erkölcsi vagy anyagi kitüntetés.”

A Gábor Dénes-Díj bő negyedszázados története során a mintegy kétszáz díjazott közül két tucatnál is több villamosmérnök vehette át az elismerést. Az MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díj az alapítók szándéka szerint a villamosenergia-ipar és a kapcsolódó szakterületeken kiemelkedő teljesítményt nyújtók munkáját ismeri el.
A NOVOFER Alapítvány és az MVM Magyar Villamos Művek a tudomány és az oktatás eredményes résztvevőit, a jelen és a jövő villamosmérnök-generációját, szaktekintélyeit és az ő képzésükben kiemelkedő szerepet játszó oktatatókat támogatja.

A Díj különlegessége, hogy az Alapítvány kuratóriuma két kiváló szakembernek adományozza: egy Magyarországon élő, magyar állampolgárnak és egy a határainkon túl, akár a Kárpát-medencében, akár távolabbi országban alkotó, magyar nemzetiségű, magyarul beszélő mérnöknek, tanárnak.
A szakmai és civil szervezetek, oktatási intézmények képviselői olyan elismert, kreatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt létrehozó kutatókat, feltalálókat, mérnököket és oktatókat jelöltek, akik a villamosenergia-ipar területén az elmúlt 5 évben kiemelkedően eredményes mérnöki munkát folytattak, kutatói teljesítményt nyújtottak, eredeti felfedezést tettek, vagy munkájukkal lehetővé tették, hogy tanítványaik maradandót alkossanak.

Dr. Imecs Mária villamosmérnök, a Kolozsvári Műszaki Egyetem professzora, a SAPIENTI Erdélyi Magyar Tudományegyetem társult egyetemi tanára. A hajtástechnika és az ehhez kötődő teljesítményelektronika terén végzett nemzetközileg is elismert eredményes kutatómunkát. Dr. Imecs Mária innovatív szellemű kutató, aki Romániában a villamos gépek vezérlése és szabályozása terén 5 bejegyzett találmány és szabadalom társszerzője. A kutató-tanárnő számos doktori disszertáció témavezetője volt az utóbbi években, ezeknek is köszönhetően sikerült továbbfejlesztenie és megvalósítania több innovatív ötletét.

Dr. Dán András villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem habilitált professzora. A BME Villamos Energetika Tanszék oktatási- és kutatási tevékenységének meghatározó egyénisége, előbbi elismeréseként Szent-Györgyi Albert díjjal tüntették ki. Dr. Dán András a villamosenergia-hálózat elektromágneses tranziensei, a teljesítményelektronika alkalmazása a villamosenergia-rendszeren és a smart grid kutatások területén alkotott kiemelkedőt. Oktatási tevékenységének csúcspontja a tanszék PhD képzésének irányítása, rendszeresen évente több hallgató témavezetője.

A kuratórium kifejezetten olyan szakembereket keresett, akik teljesen új tudást hoznak létre, akiknek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják az iparágban, akik ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazzák, és legfőképp akiknek látóköre messze meghaladja szűken értelmezett szakterületüket. Az MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díj mindkét kitüntetettje olyan kutató-mérnök, aki egyben kiemelkedő oktató, és a jövő villamosmérnökeit képzi.