close
Auditori igazolás kell az adókedvezményhez
Friss

Auditori igazolás kell az adókedvezményhez

2017. január 1-től társasági adókedvezményben részesülhetnek azok a vállalkozások, amelyek energiahatékonyságot javító beruházásokat valósítanak meg. A kedvezmény igénybevételéhez azonban auditori igazolás szükséges. Az energiahatékonyságot javító beruházásokat megvalósító adózók a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntésük szerint az üzembe helyezés évében – és az azt követő öt adóévben vehetik igénybe az adókedvezményt.

Egy 2017. július 5-től hatályos kormányrendelet szerint az adókedvezmény igénybevételéhez az adózónak rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet (a továbbiakban: auditor) által kiállított igazolással. A névjegyzék a Hivatal energiahatékonysági honlapján érhető el. Az igazolás kiadását az adózónak kell kérelmeznie az auditornál – közölte a MEKH.

Az auditor a beruházás megkezdésének napját megelőzően felméri a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat és becslést készít a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről. A beruházás üzembe helyezését követően pedig elkészíti és átadja az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot, ami tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarítás értékeit.

Adókedvezménnyel elszámolható költségnek minősül például olyan, megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, (de villamosenergia előállítására nem képes) saját tevékenységet szolgáló berendezések beszerzése, mint az elektromos – szondás, talajvizes, levegős – hőszivattyú; a gázmotoros hőszivattyú; a napkollektor vagy saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító eszköz.