close
Szabályosan működik az Energiahivatal
Friss

Szabályosan működik az Energiahivatal

Az Állami Számvevőszék közzétette a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2015. évi, illetve jogelődje, a Magyar Energia Hivatal (MEH) 2012. évi működésének ellenőrzéséről szóló jelentését. A dokumentum megállapítja, hogy a 2013 júliusában megalakult Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal dr. Dorkota Lajos vezetésével a jogelőd szervezet működtetése és gazdálkodása terén feltárt hiányosságokat teljes mértékben orvosolta, az intézmény működése megfelel a jogszabályoknak.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata kiterjedt a jogelőd intézmény, valamint a MEKH irányító szervi feladatellátásának jogszerűségére, a belső kontrollrendszer szabályszerű kialakítására és működtetésére, az intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzésére, valamint arra, hogy az intézmény 2013. évi átalakulása szabályszerűen történt-e.

Az ÁSZ megállapította, hogy a MEKH-re és jogelődjére vonatkozó irányító szervi feladatellátás szabályszerű volt. A jelentés szerint a MEKH szabályszerűen hajtotta végre 2013-ban az elnöki feladatok átadás-átvételét, valamint az előírásoknak megfelelően teljesítette az átalakuláshoz kapcsolódó beszámolási és bejelentési kötelezettségét is.

A vizsgálat hiányosságokra mutatott rá a jogelőd Magyar Energia Hivatal belső kontroll- és kockázatkezelési rendszerének kialakítása és működtetése terén, amely 2012-ben nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A jelentés ugyanakkor megállapítja, hogy a jogutód MEKH gyakorlata ezen a téren már minden tekintetben összhangban volt a hatályos jogszabályokkal. Míg a MEH 2012. évre vonatkozóan nem alakított ki kockázatkezelési rendszert, addig 2015-ben dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke a kockázatkezelési rendszert a jogszabálynak megfelelően kialakította és működtette. A MEKH ezen túlmenően önként vett részt az ÁSZ integritás projektjében is.

A jelentés szerint a gazdálkodási jogkörök gyakorlása a 2012. évben a kiadási előirányzatok felhasználása és a bevételek elszámolása terén nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásnak, emellett az ÁSZ az összeférhetetlenség szabályozásával kapcsolatban is hiányosságokat tárt fel. A jogutód szervezet 2015-ös működését vizsgálva ugyanakkor ezeken a területeken is mindent szabályszerűnek talált, azaz a MEKH-nél a kiadások és a bevételek elszámolása, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlása is szabályszerű volt.

A jelentés megállapítja, hogy az állami vagyon kezelésére kötött szerződések megfeleltek a jogszabályi rendelkezéseknek, és a MEKH, valamint jogelődje az egyes szakmai feladatok ellátása során az engedélyezési és felügyeleti közigazgatási hatósági tevékenységét az előírásokkal összhangban látta el.