close
Megkezdődött a Nabucco jegyzési eljárása
Blog - Egyéb - Gáz

Megkezdődött a Nabucco jegyzési eljárása

A Nabucco Gas Pipeline International GmbH a mai napon bejelentette a Nabucco gázvezeték szállítási kapacitásának lekötésére irányuló jegyzési eljárás elindítását.

A jegyzési eljárás első szakaszában a lehetséges szállítmányozók regisztrálhatják kapacitás-lekötési igényüket, valamint hozzáférést kérhetnek a jegyzési eljárás dokumentumaihoz, amelyet követően nem kötelező érvénnyel szállítási kapacitást köthetnek le. A jegyzési eljárás dokumentumai tartalmazzák többek között a jegyzési eljárás részleteit, a gázszállítási megállapodás formáját és a kapcsolódó hálózati kódot, továbbá rögzítik a Nabucco gázvezetéken biztosítandó szállítási szolgáltatások szállító által javasolt feltételeit.

A jegyzési eljárásról:
A jegyzési eljárás első szakasza az elképzelések szerint 2013 második negyedévének végére zárul le. A szakasz sikeres lezárását követően tehetik meg a szállítók kötelező érvényű ajánlataikat. A kötelező érvényű ajánlatok bekérésére irányuló ajánlattételi felhívás kiírására várhatóan 2013 harmadik negyedévében kerül sor. Bizonyos fokú rugalmasságnak teret engedve a NABUCCO Gas Pipeline International GmbH fenntartja a jogot, hogy meghosszabbítsa, vagy más módon módosítsa a jegyzési eljárás menetrendjét.

Reinhard Mitschek, a Nabucco Gas Pipeline International GmbH vezérigazgatója elmondta: „Nagy örömünkre szolgál, hogy a Nabucco-projekt fejlesztésének újabb állomásaként bejelenthetjük e rendkívül fontos mérföldkő elérését. Megépülését követően a Nabucco gázvezeték hozzáférést nyújt a kitermelőknek és a szállítóknak Délkelet- és Közép-Európa egyre növekvő piacaihoz, emellett megkönnyíti számukra az ausztriai Baumgartenben található Közép-európai Gázelosztó Központ elérését. A jegyzési eljárás lebonyolítása megfelel a nyílt hozzáférés és az ellátás-diverzifikálás elveinek.”

Frank Siebert, a NABUCCO Gas Pipeline International GmbH pénzügyi igazgatója elmondta: „A vállalat által megfogalmazott ajánlatok rendkívül versenyképesek, és kereskedelmi szempontból is vonzóak. A kitermelőkkel és a szállítókkal folytatott tárgyalások alapján okkal számíthatunk nagy érdeklődésre a jegyzési eljárás ezen szakaszában. A jegyzési eljárás a legmagasabb fokú átláthatóság mellett, a potenciális szállítók által rendelkezésre bocsátott adatok bizalmas kezelésének garantálásával zajlik.”

A Nabucco-projekt

A Nabucco gázvezeték a legrövidebb út, amelyen keresztül elérhetővé válnak Délkelet-Európa piacai. Kizárólag a NABUCCO nyújt közvetlen hozzáférést a balkáni piacokhoz, valamint Olaszországhoz és Görögországhoz. A Nabucco gázvezeték a Transz-anatóliai Gázvezetékkel (TANAP) együttműködve a török-bolgár határtól indulva szállítana gázt, Bulgárián, Románián és Magyarországon keresztül a Baumgartenben található közép-európai gázelosztó központba. A Nabucco gázvezeték Baumgartenen keresztül juttatna gázt 500 millió vásárló számára Európa-szerte.

A projekt szilárd jogi és szabályozási háttérrel rendelkezik, melyet ratifikált kormányközi- és projekttámogatási megállapodások támasztanak alá. A Nabucco mentességet élvez a Harmadik Energiacsomag hatálya alól. A Nabucco gázvezeték igényekre szabott koncepciót kínál és jelentős mennyiségű tárolókapacitáshoz nyújt hozzáférést nyomvonala mentén. Magyarország már megszerezte a szükséges környezetvédelmi engedélyeket, Románia és Bulgária pedig a végső jóváhagyásra vár. A Nabucco műszakilag is a legfejlettebb vezeték, egyetlen integrált műveleti és ellenőrzési rendszerrel a legmagasabb megbízhatósági és biztonsági követelmények biztosításáért.