close
Kitermelési koncessziós szerződést kötött a Mol és az NFM
Egyéb - Megújuló - Olaj

Kitermelési koncessziós szerződést kötött a Mol és az NFM

A következő években a MOL 8,7 milliárd forintot fordít az elnyert kutatási területek fejlesztésére, ezzel mérsékli a hazai kitermelés csökkenésének ütemét.

A MOL és leányvállalata, a CEGE Zrt. valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium aláírta a szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére jogosító koncessziós szerződést a Szegedi-medence nyugati területére, valamint geotermikus energia kutatására, kinyerésére és hasznosítására jogosító koncessziós szerződést Jászberény-területre.

A már ismert földtani adatok alapján, a 349 négyzetkilométer nagy Szegedi-medence Nyugat koncessziós területen, eddig még fel nem fedezett szénhidrogén előfordulások találhatók, amelyeket érdemes kutatni és találat esetén gazdaságos termelésbe állítani. A kőolaj kihozatalt célzó kutatási munkaprogram 2014-2018 között valósul meg, mely magában foglalja a meglévő adatok újrafeldolgozását, valamint 126 négyzetkilométer új 3D szeizmikus mérést és 4 kutató fúrást, mely opcionálisan további 2 fúrással bővíthető. A becsült kitermelhető prognosztikus vagyon nagysága (kockázattal nem súlyozva) 25 millió hordó olajegyenérték. A tervezett beruházás költségvetése eléri az 5,6 milliárd forintot.

A Jászberény koncessziós terület nagysága 390 négyzetkilométer. A koncessziós szerződés aláírása lehetővé teszi a CEGE Zrt. két éves geotermikus kutatási projektjének megindítását. A kétéves kutatási fázis célja a geotermikus potenciál feltárása, egy közel 3000 méteres geotermikus termelő kút fúrása és egy geotermikus kútpárból álló rendszer kialakítása. A kutatási projekt tervezett költségvetése meghaladja a 3,1 milliárd forintot. A szénhidrogén koncesszió 20 évre, a geotermikus koncesszió 35 évre szól.

Szakál Tamás, a MOL Magyarország Kutatás és Termelési ügyvezető igazgatója elmondta: „Örülünk, hogy több évi várakozás után tavaly koncessziós pályázatokat írtak ki, amelyekből többre is sikerrel pályáztunk. Minden esélyünk megvan arra, hogy az új területeken eredményesen kutassunk, és ezzel hozzájáruljunk középtávú stratégiai céljaink megvalósításához, miszerint 5% alá mérsékeljük a hazai kitermelés csökkenésének ütemét. Emellett a kutatás-termelésben megszerzett tudásunkat immár megújuló erőforrás, a geotermikus energia hasznosítására is alkalmazzuk.”

A MOL Magyarország szénhidrogén kutatási területe jelenleg 2912 négyzetkilométer, amely a most aláírt koncesszióval 3261 négyzetkilométerre nő. A MOL átlagos napi hazai szénhidrogén kitermelése 2013-ban 43,2 ezer hordó egyenérték volt. A CEGE Zrt. tulajdonosai 65%-35%-ban a MOL Nyrt. és az ausztrál Green Rock Energy International Ltd.