close
Két és fél milliárdos E.ON beruházás Kaposváron
Friss

Két és fél milliárdos E.ON beruházás Kaposváron

Üzembiztosság, a lehető legkevesebb szolgáltatásszünet, az újonnan jelentkező energiaigények maradéktalan kielégítése – ezek a célok vezérlik az E.ON csoport hálózati elosztó társaságait. 2017-ben több tucat kaposvári fejlesztés várható, villamos- és gázvezetékeket, közvilágítási kábeleket cserél, illetve épít ki saját beruházásban a szolgáltató.

A vállalatcsoportnak a kaposvári üzemei Somogyban 4244 km hosszú áram-, és 3108 km gázhálózati vezeték üzemeltetéséről, fejlesztéséről és karbantartásáról gondoskodik, ebből 618, illetve 307 km Kaposváron működik. Annak érdekében, hogy a meghibásodásokat megelőzzék, a szolgáltatás biztonságát fenntartsák, a hálózati infrastruktúra fejlesztése folyamatos. A kaposvári üzemek területén – mely nagyságrendileg Somogy megyét fedi le – közel 2,4 milliárd forintot fordít az áram- és gázhálózat karbantartására és fejlesztésére a társaság az idei évben. A nagyszámú beruházás összehangolása Kaposvár MJV Városüzemeltetési szakembereinek és az E.ON mérnökeinek napi szintű együttműködését igényli.

„Az elmúlt évhez hasonlóan az E.ON ismét nagyszámú beruházást tervez a városban. Egyes beavatkozások üzemszünettel, a forgalmi rend ideiglenes meg-változásával járnak, a kellemetlenségek azonban jól előkészített, összehangolt munkavégzéssel, hatékony együttműködéssel csökkenthetők. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az E.ON-nal sikeresen tudunk együttműködni annak érdekében, hogy előzetes tájékoztatással, a munkálatok lehető leggyorsabb lebonyolításával a beruházások a lehetséges legkisebb fennakadást okozzák a város életében, hogy a kaposváriak összességében az elkészült fejlesztések előnyeit érezzék meg.” – mondta el Szita Károly, Kaposvár MJV polgármestere.

Kaposvár MJV és az E.ON közös célkitűzése, hogy a fejlesztések megvalósítása során a város lakosságát és az ott működő vállalkozásokat a lehető legrövidebb ideig zavartassa, ezért a beruházások ütemekre bontva valósulnak meg. Egy-egy vezetékszakasz cseréjét teljes burkolat helyreállítás követi, ezt követően kezdnek neki a szakemberek egy újabb szakasz bontásának. A munkálatok elvégzését követően az E.ON minden esetben gondoskodik a fel-bontott burkolat helyreállításáról, a környezet rendezéséről az eredeti állapotnak megfelelően. A beruházások során az elérhető legmodernebb technológia kerül beépítésre.

A rekonstrukciók végrehajtását követően újabb évtizedekig biztonságos és zavartalan energiaszolgáltatásra adnak majd lehetőséget a cserében érintett hálózatszakaszok.” – mondta el Gelencsér Lajos, az E.ON Dél-dunántúli Áram-hálózati Zrt., és az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. vezérigazgatója. A földgáz-vezetékek cseréje a forgalmi rendet érdemben nem befolyásolja majd. Az üzemzavar esetén gyors beavatkozási lehetőséget adó 35 db elzáró szerelvény rekonstrukciója pontszerű beavatkozásokkal megvalósítható. A nyomásszabályozó állomásokat érintő felújítások vagy teljes cserék pedig teljes egészében üzemi területen, a lakosságtól elzárt módon történnek. A tervezett munkálatok jellemzően a földgázszolgáltatás szüneteltetése nélkül valósulnak meg. Kaposvár MJV „okos” közvilágításával párhuzamosan készül az „okos” hálózat kialakítása, ezzel is hozzájárulva a lakosság villamos energia ellátásának biztonságosabbá és üzembiztossá tételéhez.

Továbbra is hangsúlyosak azok a fejlesztési, karbantartási munkák, amelyek-kel az ellátásbiztonságot tudja a társaság továbbra is biztosítani, növelni. Az áramszolgáltatás zavartalansága érdekében folyamatban van az iparterületet ellátó vezeték nagykarbantartása. Az év során a Cseri utca kisfeszültségű lég-vezetékét újítják fel a szakemberek, a Csiky Gergely Színház rekonstrukciója kapcsán fejlesztik és korszerűsítik a színházat ellátó kábelhálózatot, illetve a keleti ipartelepet ellátó légvezeték madárbaráttá tétele is folyik. Továbbá sor kerül a Kinizsi, Toldi, Észak-nyugati lakótelepeket és a kertvárost villamos-energiával ellátó transzformátor állomások korszerűsítésére.

A szolgáltató a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, változatlanul, 15 nappal az üzemszünettel járó beruházások előtt írásos tájékoztatást küld min-den érintettnek. Ezen felül a forgalmi rend változással, útfelbontással járó be-ruházásokról, azok megkezdése előtt a sajtón keresztül részletes információt nyújt a társaság a legszélesebb körű tájékoztatás érdekében. A kivitelezéssel járó esetleges átmeneti kellemetlenségek miatt a vállalat kéri ügyfelei és az érintett lakosság megértését, amit előre is köszön.