close
A háztartások nem fizetnek eloszói teljesítménydíjat
Friss

A háztartások nem fizetnek eloszói teljesítménydíjat

Az új elosztói teljesítménydíj azokra vonatkozik, akik újonnan telepítenek 4 kW-nál nagyobb teljesítményű háztartási kiserőművet, és a többletenergiát a mindannyiunk által használt villamosenergia-rendszerbe táplálják be. Azok, akik egyáltalán nem táplálnak be a villamosenergia-rendszerbe, mentesülnek a teljesítménydíj alól.

Uniós előírás szerint a nemzeti szabályozó hatóság (így hazánkban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) szabályozza a rendszerhasználattal kapcsolatos díjtételeket.

A MEKH elnöke rendeletben állapítja meg a rendszerhasználati díjakat. Az elosztói teljesítménydíjra vonatkozó szabályokat a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet tartalmazza, a díjak konkrét mértékét a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet határozza meg.

A MEKH rendelet értelmében nem terheli teljesítménydíj a 2017. március 31. előtt üzembe helyezett háztartási méretű kiserőművek, valamint a 2017. március 31-ét követően üzembe helyezett, de 4 kW-nál nem nagyobb teljesítményű háztartási méretű kiserőművek üzemeltetőit. Az elosztói teljesítménydíj alanyai a 4 kW-nál nagyobb teljesítményű háztartási méretű kiserőművek, azok esetében is csak a 4 kW feletti rész. A Hivatal által megszabott elosztói teljesítménydíj 0 forint.

A háztartási méretű kiserőművet (HMKE) üzemeltető felhasználók a saját pillanatnyi termelésük és fogyasztásuk egymáshoz viszonyított arányától függően hol betáplálásra, hol vételezésre veszik igénybe a közcélú villamos energia hálózatot. Ugyanakkor a hálózat működési és fejlesztési költségeihez (az ún. éves szaldóelszámolásnak köszönhetően) alig járulnak hozzá, s ez jelentős – a rendszer használata szempontjából indokolatlan – előnyt jelent számukra. A villamosenergia-rendszer használatáért minden fogyasztó, így a lakossági fogyasztók is fizetnek rendszerhasználati díjakat, döntően az elfogyasztott villamos energiával arányos mértékben. Leegyszerűsítve a szaldóelszámolási rendszer következtében a HMKE-k által nem fizetett rendszerhasználati díjakat végső soron a többi rendszerhasználó befizetései fedezik.

A Hivatal nem kívánta megszüntetni a viszonylag egyszerűen alkalmazható szaldóelszámolás rendszerét, de fontosnak tartotta egyértelműsíteni, hogy a közös teherviselés alóli mentességnek (ami a megújuló alapú termelés többi fogyasztó általi támogatásának is tekinthető) hosszú távon milyen korlátokkal kell számolnia.