close
A határkeresztező kapacitások szűkössége áramár emelkedéshez vezet
Áram - Friss

A határkeresztező kapacitások szűkössége áramár emelkedéshez vezet

A 2017. júliusi és augusztusi hónapokban voltak olyan napok, amikor az előző évinél 50%-kal magasabb árszint alakult ki a magyarországi másnapi villamos energia piacon, és a tavalyi évhez képest gyakorivá váltak az ártüskék is. A 2017. nyári villamosenergia-piaci folyamatok elemzése megerősíti a januári jelentésben megfogalmazott piacfejlesztési célok fontosságát: szükséges a régiós társhatóságokkal együttműködve a kapacitás-kalkuláció az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) által kiemelt szempontoknak való megfelelésének, valamint a hazai gáztüzelésű erőművek flexibilitás növelésének vizsgálata.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megvizsgálta a hazai villamos energia árak együttmozgását a régió más piacaival, továbbá a régiót és a hazai piacokat jellemző keresleti és kínálati folyamatokat. A hazai árak a nyári hónapokban is a román, szerb, horvát és szlovén másnapi árakkal mutattak szoros együttmozgást, azonban a határkeresztező kapacitások szűkössége miatt e régió árai jelentősen eltértek a Magyarországtól észak-nyugatra fekvő országok áraitól.

A nyári hőmérséklet emelkedés együtt járt a régiós villamosenergia-kereslet növekedésével, de a kereslet maximális értéke messze elmaradt a téli csúcstól. A korábbi időszakhoz képest a legnagyobb változást az jelentette, hogy a növekvő kereslet kielégítését főként régiós forrásokból lehetett biztosítani. A külső források csökkenésének két oka volt:

  • Egyrészt a Balkán jelentős vízerőmű kapacitásokkal rendelkező országai, – vélhetően a tartós szárazság miatt – jelentős többlet importot igényeltek a régió országaiból;
  • Másrészt osztrák irányból lényegesen kevesebb határkeresztező kapacitást hirdettek meg, mint az év korábbi időszakában.

Az osztrák határkeresztező kapacitások csökkenése magával hozta az árak emelkedését, mivel a régió a nyári hónapokban gyakran szorult rá a drágább olasz források importálására. A vizsgált időszak további jellegzetessége volt az is, hogy gyakorivá váltak azok a napok, amikor – az osztrák és szlovák mellett – az olasz határkeresztező kapacitás is telítetté vált. Így a kereslet kielégítése kizárólag régiós forrásokból volt megvalósítható. Szűkösség nem alakult ki, a régió gáztüzelésű erőműveinek termelése messze elmaradt a téli csúcsértékektől, de a nagyobb óraszámban termelő gáztüzelésű erőművek magasabb költségszintje a régiós árak emelkedését okozta.

A MEKH jelentése egyrészt azt vizsgálta, hogy milyen áramár növelő hatással jár a határkeresztező kapacitások korlátossága, másrészt azt, hogy mennyire képes a hazai termelés rugalmasan reagálni a piaci feltételek változásaira, és a kialakult árak mellett miért nem bővült nagyobb mértékben a hazai kínálat.

A 2017. nyári villamosenergia-piaci folyamatok elemzéséből kiderül, hogy a hazai termelés csak korlátozott mértekben reagált az árak emelkedésére, annak ellenére, hogy voltak gazdaságosan üzemeltethető kihasználatlan kapacitások. A jelentés eredményei továbbá megerősítik a januári jelentésben megfogalmazott piacfejlesztési célok fontosságát:

  • A Hivatal szükségesnek tartja, hogy a társhatóságokkal együttműködve készüljön egy elemzés arról, hogy a kapacitás-kalkuláció mai gyakorlata mennyiben felel meg a hatályos EU szabályozás alapján az ACER által kiemelt szempontoknak, és milyen tényezők indokolják az ettől való eltéréseket. Emellett kiemelt jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy az állandó kapacitásszűkületet feloldó, új szlovák-magyar határkeresztező kapacitások 2020-ig megépüljenek.
  • A Hivatal további vizsgálatokat tart szükségesnek annak feltárására, hogy a gáztüzelésű erőművek kapacitásainak effektív rendelkezésre állása növelhető-e a nyári hónapokban, és milyen eszközök állnak rendelkezésre a termelés flexibilitásának növelésére.

A MEKH piacmonitoring tevékenységének célja feltárni a piac hatékony és transzparens működését akadályozó tényezőket, és az elemzés eredményére támaszkodva olyan javaslatokat megfogalmazni, amelyek elősegíthetik a nagykereskedelmi piacok fejlődését, erősítik a piaci versenyt, növelik a piacok likviditását, és segítenek lebontani a piacra lépés korlátait. A Hivatal kiemelt feladatának tekinti a nagykereskedelmi energiapiaci folyamatok nyomon követését, a piacmonitoring tevékenysége eredményeit a jövőben is jelentésekben fogja publikálni.