close
Fontos határidő közeleg az energiapiacon
Áram - Egyéb - Gáz - Távhő

Fontos határidő közeleg az energiapiacon

Több száz energiacég készülhet arra az adatszolgáltatási kötelezettségre, amelyet az idén januárban hatályba lépett, a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló végrehajtási rendelet határoz meg számukra. 

Az érintetteknek legkésőbb 2015. március 17-ig kell a nemzeti nyilvántartásba beregisztrálniuk. Az uniós szabályozás célja, hogy az uniós hatóságok a korábbinál is hatékonyabban észleljék és így megelőzhessék a bennfentes információk alapján folytatott kereskedelmet és a piaci manipulációt az energiapiacokon. A piaci szereplők ezért kötelesek a nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekre vonatkozó nyilvántartásaikat és egyes meghatározott információkat az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) részére átadni. 

Az Európai Unió Bizottsága 2014. december 17-én fogadta el a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011 EU parlamenti és tanácsi rendelet (REMIT) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Európai Bizottsági rendeletet (Bizottsági Rendelet). A REMIT legfontosabb célkitűzése a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció visszaszorítása. A szabályozás e célból a piaci szereplők számára – a tőkepiacok mintájára – meghatározza a bennfentes információk közzétételére vonatkozó szabályokat, illetve az energiapiacok folyamatos nyomon követése érdekében bizonyos nagykereskedelmi energiatermékekre vonatkozó tranzakciók tekintetében adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő.

A 2015. január 7-től hatályos Bizottsági Rendelet alapján a tranzakciókra vonatkozó jelentéstételi kötelezettség érinti a földgáz- és villamosenergia-piacon a termelőket, a szállító, elosztó és tároló társaságokat, a kereskedőket és a 600 GWh éves kapacitás feletti nagyobb ipari fogyasztókat. Mindemellett a szabályozás minden olyan piaci szereplőre is vonatkozik, aki egy vagy több nagykereskedelmi energiapiacon ügyleteket köt, például kereskedési megbízást ad, beleértve a villamos energia piacán az átviteli rendszerüzemeltetőket, illetve a gázpiacon a szállítási rendszerüzemeltetőket is.

A szükséges adatszolgáltatás érdekében a területileg illetékes nemzeti szabályozó hatóságnál – itthon a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH) – kell regisztrálniuk az érintett piaci szereplőknek. A tagállami regiszterek alapján épül fel ugyanis az ACER által működtetett ún. Centralised European Register for Market Particiants (CEREMP) elnevezésű központi adattár, amely a végrehajtási rendelet elfogadását, vagyis december 17-ét követő három hónapon belül indul el. A regisztrációra – önkéntes alapon – eddig is volt lehetősége a piaci szereplőknek, 2015. január 7-től azonban ez kötelezővé vált.

„A REMIT-szabályozás által érintett valamennyi piaci szereplőnek a MEKH honlapján keresztül, legkésőbb 2015. március 17-ig kell teljesítenie regisztrációs kötelezettségét. A nemzeti nyilvántartásba vétel után a MEKH a regisztráció során kapott adatokat továbbítja az ACER felé. Az érintett cégek számára mindenképpen javasolt szakértők igénybevételével nyomon követni a MEKH és az ACER által az Európai Bizottság végrehajtási rendeletéhez kapcsolódóan közzétett iránymutatásokat, részletszabályokat, eljárásokat, azaz előre felkészülni a nagykereskedelmi energiatermékekhez kapcsolódó tranzakciók tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettség megkezdésére“ – mondta dr. Hegedüs Balázs a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda senior ügyvédje.

Amennyiben egy piaci szereplő nem tesz eleget nyilvántartásba vételi kötelezettségének, a Bizottsági Rendelet értelmében az egyes tagállamok maguk kell megállapítsák az ilyen esetben alkalmazandó, arányos és visszatartó erejű szankciókat. Erre való tekintettel a hazai villamosenergia-és földgáztörvény közeljövőben történő módosítása várható, annak érdekében, hogy valamennyi piaci szereplő a megjelölt határidőig a MEKH-nél teljesítse nyilvántartásba vételi kötelezettségét és az ACER felé történő adatszolgáltatási kötelezettség a Bizottsági Rendeletben foglalt határidőknek megfelelően megkezdődhessen.

A MEKH honlapján teljesített regisztrációt követően a piaci szereplők számára az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének gyakorlati megvalósítására kell odafigyelniük. A jelentéstételre kötelezetteknek a szervezett energiapiacokon – (pl. energia- és gáztőzsdéken) – megtett ajánlatokról és az ott létrejött szerződésekről ugyanis 2015. október 7-től, az egyéb tranzakciókról pedig 2016. április 7-től kell megkezdeniük az adatszolgáltatást az ACER irányába. A szabványosított pl. tőzsdei ügyletek révén megkötött szerződések, illetve a vételi vagy eladási megbízások adatait legkésőbb a szerződés megkötését vagy a megbízás adását követő munkanapon kell bejelenteni. Az egyéb tranzakciókra (pl. nem szabványosított, tőzsdén kívül kötött) vonatkozó adatok ACER felé történő bejelentését legkésőbb a szerződés megkötése, módosítása vagy megszüntetése után 1 hónappal kell teljesíteni. 

“A szabályozás célja alapvetően a piaci szereplők számára nem egy további felesleges adminisztrációs kötelezettség előírása, hanem az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésén keresztül a nagykereskedelmi energiapiacok hatékony felügyeletének elősegítése. Egy hatékony felügyeleti rendszer működése ugyanis növeli a fogyasztók és a piaci szereplők energiapiacokba vetett bizalmát, erősíti a tisztességes versenyt, továbbá megakadályozza, hogy piaci visszaélésekből ne lehessen haszonra szert tenni” – hangsúlyozta dr. Hegedüs Balázs.