close
Év végén dönthetnek a mecseki uránbányászatról
Atom - Egyéb

Év végén dönthetnek a mecseki uránbányászatról

A következő fél évben állami és piaci szereplők bevonásával, vegyesvállalati együttműködés keretében vizsgálják meg a mecseki uránérc-bányászat esetleges újraindításának gazdaságossági feltételeit és társadalmi lehetőségeit. Kormányzati felügyelet mellett, minden lehetséges szempontot áttekintve elemzik az ásványvagyon-készlet hasznosíthatóságát, kiemelt hangsúlyt fektetve a környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kockázatokra is.

A fizikai megvalósíthatóság és a gazdaságosság mellett alapjában meghatározó döntési tényező lesz a tervezett bányászati tevékenység társadalmi elfogadottsága, a térség lakóinak véleménye. A kormányzat az elemzés eredményének ismeretében határozhat a mecseki uránvagyon kiaknázását célzó tervek további támogatásáról vagy elvetéséről.

Két ausztrál tulajdonú vállalat 2006-ban, az akkor hatályos bányatörvény alapján kapott uránérc-kutatási jogot a Mecsekben az illetékes pécsi bányakapitányságtól. A társaságok a kutatásokat követő engedélyezési folyamat során csak akkor kaphatnak majd jogosultságot a feltárt uránérc-vagyon kitermelésére, ha kutatásaikat igazoltan, az érvényben lévő törvények betartásával, az előírt valamennyi engedély beszerzésével elvégzik.

A kormány fontosnak tartja, hogy a bánya tényleges megnyitásának támogatásáról szóló majdani döntését széleskörű társadalmi vita és alapos vizsgálat előzze meg. Kizárólag abban az esetben adja hozzájárulását az uránérc-bányászat Pécs környékén történő újraindításához, ha azt a részletes szakmai-társadalmi elemzés eredménye megfelelően alátámasztja. A vizsgálatok előkészítésében a nyáron megalakítandó vegyesvállalat tagjaként a magánbefektetők mellett állami oldalról a Mecsek-Öko Zrt., a Mecsekérc Zrt. és az MVM Zrt. vesz részt. A minden kérdésre kiterjedő megvalósíthatósági tanulmány készítői a legnagyobb szakmai alapossággal, körültekintően elemzik és értékelik az ásványvagyon hasznosításának gazdasági, társadalmi, egészségügyi, környezetvédelmi, szociális és egyéb hatásait.

A mecseki uránérc-bányászat újraindításának kormányzati támogatásáról kizárólag az említett vizsgálatok elvégzését követően, legkorábban 2012 végén születhet döntés. A további vegyesvállalati együttműködés alapvető feltétele, hogy a vizsgálatok eredménye alapján az uránérc hasznosítása műszakilag lehetséges, gazdaságos és biztonságos legyen. A döntésben meghatározó szempontként veszik figyelembe a térség és különösen a baranyai megyeszékhely, Pécs lakosainak véleményét. A vegyesvállalatnak természetesen – bármely más bányavállalkozóhoz hasonlóan – ezt követően is be kell majd szereznie a kitermelés megkezdéséhez szükséges összes bányászati, környezetvédelmi és egyéb szakhatósági engedélyt.