close
Európai márgagáz: ígéretes, de csak a jövő zenéje
Egyéb - Gáz

Európai márgagáz: ígéretes, de csak a jövő zenéje

Akår håromszåz-hetven olajfúró tornyot helyezhetnek ßzembe Lengyelorszågban a kÜvetkezþ Êvekben. A Lengyel KÜrnyezeti MinisztÊrium Ês a Rystad Energy energiaßgyi tanåcsadó cÊg nemrÊg befejezett kÜzÜs munkåja remÊnykeltþ eredmÊnyeket hozott a lengyel szÊnhidrogÊn szektor szåmåra. A nemkonvencionålis fÜldgåz kitermelÊsÊnek jÜvþje mÊgsem olyan biztató, mint elsþ rånÊzÊsre tÝnne. Egy elemzþ szerint az európai tÜmegtermelÊs valószínÝleg nem kezdþdik el tíz Êven belßl. Ahhoz, hogy az amerikai hatÊkonysågot elÊrje Európa, nagy volumenÝ befektetÊsekre Ês fejlesztÊsekre van szßksÊg, valamint ki kell Êpíteni a kiszolgåló hålózatokat Ês be kell szerezni a berendezÊseket.

A munka sorån felßlvizsgåltåk mind a kÊtszåz-huszonnÊgy darab, 1995 óta kiadott, mÊg Êlþ próbafúråsi engedÊlyt, valamint tovåbbi kÊtszåz-húsz opciót Ês szåzÜtven engedÊlyt. Jelenleg a kutatåsi engedÊlyek az orszåg terßletÊnek harminc szåzalÊkåra ÊrvÊnyesek, ezeket pår nemzetkÜzi nagyvållalkozås mellett Üsszesen tÜbb, mint húsz kßlÜnbÜzþ cÊg birtokolja, melyek szintÊn rÊszt vettek a vizsgålatokban. Amennyiben minden engedÊllyel ÊlnÊnek a befektetþk, úgy a kÜvetkezþ Êvekben az orszågban Üsszesen håromszåz-hetven, egyenkÊnt 15 millió dollåros kút mÝkÜdhetne, ezzel jelentþsen fellendítve Lengyelorszåg olajszektoråt.

A Lengyel Geológiai IntÊzet vizsgålatai sorån nagyjåból ezermilliård kÜbmÊter mårgagåzt talålt, mely szåmítåsok szerint akår Ütven Êvig kiszolgålhatnå energiåval a teljes orszågot. Lengyelorszåg a kÜzelmúltban nagy lÊpÊseket tett a mårgagåz kitermelÊsÊre Ês hasznosítåsåra. A Rystad jelenleg azon dolgozik, hogy az Egyesßlt Államokban mår bevålt technológiåt mikÊnt adaptålhatnåk a lengyel geológiai jellegzetessÊgekhez. A tervek szerint tovåbbi fÜldtani kutatåsokat vÊgeznek Üsszesen huszonhatezer nÊgyzetkilomÊteren egy kÊt új, a szeizmikus 2- Ês 3D technológia segítsÊgÊvel. Ha mind az olaj-, mind a fÜldgåzszektorban megvalósítjåk terveiket, nagymÊrtÊkben, vagy akår teljesen fßggetlenedhetnek ezek importjåtól.

A mĂĄrgagĂĄz (vagy palagĂĄz, a nemzetkĂśzi terminolĂłgiĂĄban egyarĂĄnt shale gas) ĂśsszetĂŠtele alapvetĂľen azonos a hagyomĂĄnyos fĂśldgĂĄzĂŠval. A megkĂźlĂśnbĂśztetĂŠs alapjĂĄt a fĂśldben felvett alakjuk adja. Klasszikus pĂŠldakĂŠnt az ementĂĄli ĂŠs a trappista sajt szerkezetĂŠt szoktĂĄk felhozni. A konvencionĂĄlis fĂśldgĂĄz az ementĂĄliĂŠhoz hasonlĂł buborĂŠkokban helyezkedik el, mĂ­g a mĂĄrga- vagy palagĂĄz egyenletesen, mint a trappistĂĄban lĂŠvĂľ, szabad szemmel nem lĂĄthatĂł mikrobuborĂŠkokban. Ennek megfelelĂľen a kitermelĂŠs mĂłdja a kĂŠt esetben eltĂŠr. MĂ­g a buborĂŠkokat egyszerĂťen el lehet ĂŠrni egy fĂźggĂľleges fĂşrĂĄssal, addig a mĂĄrgagĂĄzĂŠrt a mĂŠlyben (jellemzĂľen hidraulikus repesztĂŠssel) ki kell alakĂ­tani az ezekhez hasonlĂł barlangokat, ahova a gĂĄz Ăśssze tud gyĂťlni. Az eljĂĄrĂĄst minden egyes esetben az adott geolĂłgiai viszonyokra kell adaptĂĄlni, ĂŠs lĂŠnyegesen tĂśbb kutat kell mĂťkĂśdtetni az azonos kitermelĂŠsi eredmĂŠnyhez, azonban mivel kevĂŠsbĂŠ centralizĂĄltak a lelĂľhelyek, kĂśnnyebb a helyi gĂĄzhĂĄlĂłzatokra valĂł rĂĄcsatlakozĂĄs. A mĂĄrgagĂĄz-lelĂľhelyek feltĂŠrkĂŠpezĂŠse mĂŠg gyerekcipĂľben jĂĄr, azonban feltĂŠtelezĂŠsek szerint a mennyisĂŠge elĂŠrheti a mĂĄr kitelmelt ĂŠs mĂŠg tartalĂŠkban lĂŠvĂľ hagyomĂĄnyos fĂśldgĂĄzĂŠt.

A nemkonvencionĂĄlis fĂśldgĂĄz kitermelĂŠsĂŠnek jĂśvĂľje EurĂłpĂĄban azonban korĂĄntsem olyan biztatĂł, mint elsĂľ rĂĄnĂŠzĂŠsre tĂťnne. Az ĂŠszak-amerikai sikerhez is (ott ma tĂśbb, mint tĂ­zezer ilyen kĂşt Ăźzemel) rĂśgĂśs Ăşt vezetett, az eurĂłpai viszonyok pedig sokban nehezĂ­tenĂŠk mĂŠg ezt az amĂşgy is bonyolult feladatot. John Goodfellow, a Shell amerikai gĂĄzrĂŠszlegĂŠnek vezetĂľje nemrĂŠg Hustonban a World Trade Group’s E&P Technology Summit konferenciĂĄn kifejtette, az eurĂłpai tĂśmegtermelĂŠs valĂłszĂ­nĂťleg nem kezdĂľdik el tĂ­z ĂŠven belĂźl. Ahhoz, hogy az amerikai hatĂŠkonysĂĄgot elĂŠrje EurĂłpa, nagy volumenĂť befektetĂŠsekre ĂŠs fejlesztĂŠsekre van szĂźksĂŠg, valamint ki kell ĂŠpĂ­teni a kiszolgĂĄlĂł hĂĄlĂłzatokat ĂŠs be kell szerezni a berendezĂŠseket. Ezek mellett nem elhanyagolhatĂł nehezĂ­tĂľ tĂŠnyezĂľ, hogy a sĂťrĂťn lakott terĂźletek lĂĄtkĂŠpĂŠbe mikĂŠnt lehetne a lehetĂľ legkevĂŠsbĂŠ szemet zavarĂł mĂłdon telepĂ­teni egy-egy ĂĄllomĂĄst. Ehhez meg kell talĂĄlni a kĂśzĂśs hangot az ĂŠrintett terĂźletek lakĂłival. Az EurĂłpai UniĂłs szigorĂş kĂśrnyezetvĂŠdelmi jogszabĂĄlyoknak is eleget kell tenni.

A Shell nemrĂŠg vĂŠgzett prĂłbafĂşrĂĄsokat a svĂŠdorszĂĄgi Alum-mezĂľn, azonban akĂĄr egy ĂŠvbe is telhet az eredmĂŠnyek kiĂŠrtĂŠkelĂŠse. TovĂĄbbi, tesztelĂŠsre vĂĄrĂł fĂśldterĂźletekkel rendelkezik NĂŠmetorszĂĄgban, a Total pedig FranciaorszĂĄgban ĂŠs DĂĄniĂĄban.

EkÜzben a norvÊg Statoil kifejezetten kerßli az európai mårgamezþket, Ês a Marcellus Ês az Eagle Ford tårsasågokkal kÜzÜsen az Egyesßlt Államokban Ês DÊl-Afrikåban kezdett el kutatåsokat.

A konferenciĂĄn Vincent Saubestre, a Total kanadai rĂŠszlegĂŠnek vezetĂľje elmondta, kĂŠtsĂŠgtelen, hogy a gĂĄz irĂĄnti kereslet-kĂ­nĂĄlat ollĂł nyĂ­lni fog, azonban a kĂ­nĂĄlatban keletkezĂľ hiĂĄnyt nagy valĂłszĂ­nĂťsĂŠggel nem a nemkonvencionĂĄlis gĂĄz fogja betĂśmni. SzĂĄmolni kell mĂŠg a hatalmas versenytĂĄrssal, OroszorszĂĄggal, mely tovĂĄbbra is olcsĂłn termeli ki a hagyomĂĄnyos fĂśldgĂĄzt, ĂŠs ĂłriĂĄsi tartalĂŠkait mĂŠg ĂŠvtizedekig tudnĂĄ piacra kĂźldeni, ezzel erĂľteljesen befolyĂĄsolva a majdani mĂĄrgagĂĄz ĂĄrakat.