close
Elégedettebbek vagyunk a számláinkkal
Áram - Egyéb - Gáz

Elégedettebbek vagyunk a számláinkkal

A Magyar Energia Hivatal által a korábbi években végzett fogyasztói elégedettségvizsgálatok eredményei szerint az egyik legnagyobb problémát a szolgáltatói számlák nehéz értelmezhetősége jelentette. A fogyasztói igényekre reagálva 2010 novemberében a szolgáltatók bevezették az egyszerűsített számlakép alkalmazását. A most publikált felmérésből kiderül, hogy az új számlakép fogyasztói megítélése pozitív volt. A MEH célja a kutatással, hogy a fogyasztók érdekében rávilágítson a problémás szolgáltatási területekre, és ösztönözze a szolgáltatás minőségének javítását.

Az évről évre elvégzett fogyasztói elégedettség vizsgálatok azt mutatják, hogy a fogyasztói és felhasználói vélemények stabilak abban az értelemben, hogy évről évre ugyanazokat a témaköröket tekintik kritikusnak a válaszadók. Az energiaellátás biztonsága kiemelten fontos a fogyasztók számára. A most publikált felmérés tapasztalatai szerint a 2010. évi eredményekhez képest néhány fontos terület megítélése egyértelműen kedvezőbb lett, miközben elégedettség-csökkenés egyetlen területen sem volt tapasztalható. A szolgáltatók tevékenységének értékelése kiterjedt a szolgáltatásminőség, a műszaki ügyintézés, a tájékoztatás, a fogyasztás mérése és a környezeti hatások értékelésére, valamint a szolgáltatott gáz illetve villamos energia minőségével kapcsolatos fogyasztói véleményekre. Az egyetemes szolgáltatás területén a számlázás, a panaszügyintézés, az ügyfélszolgálati munka, és a tájékoztatás működését értékelték a fogyasztók. A kutatás kiterjedt a kereskedőváltással kapcsolatos fogyasztói szándékok vizsgálatára is.

A Magyar Energia Hivatal együttműködve a villamos energia- és földgázszolgáltatásban érintett hálózati elosztói engedélyesekkel, egyetemes szolgáltatókkal 16. alkalommal végezte el a fogyasztói elégedettség vizsgálatot. 2011 őszén az ország egész területén 7200 háztartási és 2400 nem háztartási fogyasztó véleményét kérdezték meg. A Magyar Energia Hivatal számára fontos a fogyasztók véleménye, ezért minden évben vizsgálják, hogy a gáz- illetve villamos energiaszolgáltatásokat használó lakossági fogyasztók és nem lakossági felhasználók mennyire elégedettek a szolgáltatással. A kérdésekre adott fogyasztói vélemények összesítésével nyert eredmények ugyanis segítik a Hivatalt és a véleményezett vállalkozásokat abban, hogy javuljon a villamos energia- és a földgázszolgáltatás színvonala, illetve, hogy mindez jobban illeszkedjen a fogyasztói elvárásokhoz. A Magyar Energia Hivatal a rendelkezésére álló eszközökkel évről évre ösztönzi a szolgáltatókat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet azokra a problémás területekre, melyekre a kutatás rávilágít.