close
A számlaküldés gyakrolatának felülvizsgálatára szólította fel a szolgáltatókat az energiah...
Áram - Egyéb - Gáz

A számlaküldés gyakrolatának felülvizsgálatára szólította fel a szolgáltatókat az energiahivatal

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke felszólította a földgáz, valamint a villamos energia egyetemes szolgáltatókat, hogy vizsgálják felül számlaküldési gyakorlatukat, és amennyiben szükséges, módosítsák azt. Dorkota Lajos levelében rámutatott: a szolgáltatóknak a kézbesítési folyamatot úgy kell kialakítaniuk, hogy a számlák rendezésére a fogyasztóknak legalább nyolc nap rendelkezésükre álljon. A Hivatalhoz érkezett panaszokból látható, hogy e fogyasztókat védő jogszabályi előírás nem minden esetben teljesül – áll a hivagtal sajtóközleményében. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz érkező megkeresések, panaszlevelek egy részében a fogyasztók azt kifogásolták, hogy a számlaleveleket késedelmesen kapják kézhez, és emiatt nem áll rendelkezésükre elegendő idő a számla határidőben történő befizetésére – indoikolja a lépést közleményében a hivatal. A szolgáltató kötelezettsége – olvasható a sajtóanyagban -, hogy úgy juttassa el a számlákat a felhasználók részére, hogy azok kiegyenlítésére a kézhezvételtől számított legalább 8 nap rendelkezésükre álljon. Fontos, hogy a számlafizetés teljesítési időpontja a számla ellenértékének a közműszolgáltató számláján való jóváírása. Emiatt a fizetés módjától függően a késedelmes teljesítés elkerülése érdekében a felhasználóknak már napokkal a teljesítési határidő előtt intézkedniük kell a számla kiegyenlítése érdekében.

A fogyasztói észrevételek nyomán a Hivatal elnöke felszólította a földgáz-, valamint villamos energia egyetemes szolgáltatókat, hogy 30 napon belül vizsgálják felül a számla előállítási és kézbesítési gyakorlatukat, és amennyiben szükséges, – a jogszabályi előírás maradéktalan érvényesülésére és a fogyasztók érdekeinek védelmére tekintettel – tegyenek intézkedéseket azok módosítására, egyben a megtett lépésekről tájékoztassák a Hivatalt – áll a közleményben. 

A MEKH célja az intézkedéssel a jogszabályi előírások betartatásán túl az, hogy előmozdítsa a számlák határidőben való kiegyenlítését. Amennyiben a szolgáltató biztosítja a fogyasztók számára a jogszabályban előírt számlafizetési határidőt, úgy az lehetővé teszi, hogy a felhasználók a kellő időben – a késedelemből adódó hátrányos következmények elkerülésével – egyenlíthessék ki közüzemi számláikat.