close
A Magyar Villamos Művek Rt. 32 milliárd forintos pert nyert a Bakonyi Erőmű elle
Egyéb - Olaj

A Magyar Villamos Művek Rt. 32 milliárd forintos pert nyert a Bakonyi Erőmű elle

Sajtóinformáció Budapest, 2001. február 28.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság ítéletet hozott a Magyar Villamos Művek Rt. és a Bakonyi Erőmű Rt. között immár másfél éve folyó 32.154.356.952 Ft pertárgy értékű perben, melyet a Bakonyi Erőmű Rt. nyitott kártérítés, valamint áramvásárlási szerződés bíróság általi létrehozása tárgyában. A választottbíróság ítéletében elutasította Bakonyi Erőmű Rt. keresetét, továbbá kötelezte 290 millió Ft perköltség megfizetésére. Összhangban a felek áramvásárlási szerződésbeli kötelezettségével, a választottbíróság kötelezte a Magyar Villamos Művek Rt.-t a választottbíróság eljárási díja 50%-ának megtérítésére.
A magyar villamosenergia-ipar privatizációját megelőzően 1995. augusztus 31-én a Magyar Villamos Művek Rt. és a Bakonyi Erőmű Rt. Szándéknyilatkozatot írtak alá az Inotai Erőmű telephelyén létesítendő új 150 MW-os fluid tüzelésű kondenzációs egység megvalósítására, ill. az abban termelt villamos energia megvásárlására.
1995. októberében a Magyar Energia Hivatal határozatában erőmű létesítési engedélyt adott a Bakonyi Erőmű Rt. részére az új Inotai 150 MW-os Erőmű létesítésére, mely engedély további feltételek teljesítését – többek között a villamos energia vásárlási szerződés megkötését – írta elő. Ezen engedély szerint a létesítést a Bakonyi Erőmű Rt-nek 1997. januárjában el kellett volna kezdenie és 1999. decemberében be kellett volna fejeznie. Figyelembe véve a projekt előírt előrehaladásának elmaradását, a Magyar Energia Hivatal végső teljesítési határidőt írt elő a Bakonyi Erőmű részére, mely határidőig 1997. december 31-ig kapott lehetőséget a társaság a Hivatal által előírt feltételek teljesítésére, a Magyar Villamos Művek Rt-vel az áramvásárlási szerződés megkötésére.
1997. júliusában az MVM Rt. meghirdette a nagy érdeklődéssel kísért erőművi kapacitás pályázatokat. A Bakonyi Erőmű Rt. kéréssel fordult az MVM Rt-hez, hogy tárgyaljon az Inotai 150 MW-os Erőmű megvalósításáról, ill. az áramvásárlási szerződés feltételeiről. Az MVM Rt. eleget tett ezen kérésnek és mintegy kéthónapos tárgyalássorozat eredményeként a Felek között aláírásra került az inotai 150 MW-os új erőműegységre vonatkozó szerződés. A szerződés aláírását MVM részéről az is indokolta, hogy a kérdéses időszakban még folyamatban lévő tenderek eredményei nem álltak rendelkezésre és az aláírás elmaradása esetén a projekt elveszítette volna a létesítési engedélyt.
A jogvita alapját a Bakonyi Erőmű Rt. és az MVM Rt. között 1997. december 23-án létrejött, majd azt követően többször módosított hosszútávú áramvásárlási és kapacitáslekötési szerződés képezte. A szerződést kötő felek a szerződés hatályba lépését több előfeltétel teljesítésétől tették függővé, melyek magukban foglalták az egyes társaságok vezető testületeinek jóváhagyását, a megfelelő finanszírozás és pénzügyi biztosítékok rendelkezésre állásának tanúsítását, illetve a szükséges hatósági engedélyek megszerzését. Az MVM Rt. az időközben nyilvánosságra hozott ún. kapacitás tender eredményének ismeretében a szerződéstől 1999. szeptember 13-án elállt, minekután. a szerződésben foglalt árak nem elégítették ki a legkisebb költség villamos energia törvényben előirányzott követelményét. A Bakonyi Erőmű Rt. 1999. október 22-én választottbírósághoz fordult és kérte annak megállapítását, hogy az MVM Rt. jogosulatlanul állt el az áramvásárlási szerződéstől és kérte kárainak, illetve elmaradt hasznainak megtérítését, továbbá alternatív kereset-kiegészítésként, az MVM Rt. jóváhagyó nyilatkozatának bírói ítélettel történő pótlásával az áramvásárlási szerződés létrehozását.
A választottbíróság ítéletében a felperesi keresetet minden pontban elutasította.
Az ítélet szóbeli indokolásában a választottbíróság kifejtette, hogy ítéletében azt vizsgálta, vajon jogszerűen tett-e az MVM Rt. alperes olyan nyilatkozatot, amely az áramvásárlási szerződés hatályba lépését meghiúsította, illetve a felek szerződéses jogviszonyából, a szerződés feltételeiből az alkalmazandó magyar jog rendelkezéseinek tükrében levezethető-e a Bakonyi Erőmű Rt. által előterjesztett igény, követelés. A választottbíróság ítéletében arra a következtetésre jutott, hogy a Bakonyi Erőmű Rt. által előterjesztett követelés minden részletében alaptalan, a Magyar Villamos Művek Rt. szerződésszerűen, a magyar jog rendelkezéseivel összhangban gyakorolta jogait.
A választottbírósági eljárásban az MVM Rt-t White and Case, Réczicza Ügyvédi Iroda képviselte.
A Magyar Villamos Művek Rt. úgy értékeli, hogy a mai ítélet precedens értékű lehet az MVM más áramtermelő vállalatokkal szembeni jogvitáiban.


Többnyire kérdőmondatokat használok, csillagásznak, atomfizikusnak készültem, de végül újságíró lettem. Húsz éve foglalkozom energiaügyekkel. Tizenhét éve, egy programozó barátommal alapítottuk az energiainfo-t, mindazoknak, akiket nemcsak a "mi" érdekel, hanem a "hogyan" is. Hiszek benne, hogy a kételkedés, és a nyitottság visz előbbre.